Nakagawa Kinji sensei 中川欽詞先生

(10. března 1952 – )

Mistrův mon
Sensei

Sensei Nakagawa Kinji se narodil ve městě Yatsushiro-shi 八代市 v provincii Kumamoto 熊本 a je představitelem školy Nakagawa tozan ryū 中川戸山流, která se především zabývá technikami battōjutsu 抜刀術 (technikami bojového tasení) a kenjutsu 剣術 (technikami bojového šermu).

Nakagawa sensei je také držitelem vysokého technického stupně – 8. danu a titulu hanshi 範士 ve škole Toyama ryū 戸山流. Dále pak zakladatelem a předsedou v jedné osobě Evropské společnosti výuky bojových umění (Oshu bujutsu koryū shidōkai 歐州武術交流斯道會).

S tréninkem bojových umění se začal seznamovat už v raném věku. Přibližně od druhého ročníku základní školy začal s kendō 剣道, ale jak sám s nadsázkou říká, nebyl prý příliš pilným studentem. Jeho tréninky byl nejintenzivnější vždy hlavně před soutěžemi taikai 大会, ve zbytku času se tréninku moc nevěnoval.

Asi ve věku 20 let začal se studiem školy japonského šermu Hoki ryū 伯耆流, která se vyznačuje množstvím technik prováděných jednou rukou. Tuto školu studoval pod vedením Miyato senseie v Kumamoto po nějakou dobu každý den. Pokud neměl trénink Mayata sensei, tak navštěvovat tréninky jeho učitele v dalším dōjō Hoki ryū. Po nějaké době odjíždí Nakagawa sensei díky své práci mimo Japonsko (v té době se živil rybolovem). Během svých cest na lodi si poranil záda, a tak se vrací ve věku 26 let do Japonska do oblasti Tokia, kde se seznamuje s Tomokagi senseiem (v té době držitelem 9. danu a titulu hanshi), se kterým začal studovat styl školy Musō shinden ryū 夢想神伝流, stylem zahrnujícím také techniky škol Omori ryū 大森流 a Eishin ryū 英信流. Dōjō Tomokagi senseiem neslo název Kenshōkan a Nakagawa sensei navštěvoval toto místo po dobu necelých čtyř let.

Po nějaké době pobytu v Tokyō se konal seminář Toyama ryū 戸山流 v areálu Nogi jinja 乃木神社. Tento seminář byl pod záštitou Tokutomi senseie. Účast na tomto semináři byla pro velice inspirativní, jak sensei sám říká, byl velice překvapený způsobem a kvalitou provádění tameshigiri, které tam viděl. Hned po ukončení tohoto semináře Nakgawa sensei požádal o přijetí do tohoto dōjō, a tak hned od dalšího týdne začal trénovat Toyama ryū pod vedením učitele Tokutomiho Tasaburōa, který byl kaichō 会長 linie Morinaga-ha 森永派 této školy. Dōjō Tokutomi senseie bylo velice daleko, od Tokyō bylo vzdáleno dvě hodiny jízdy autem po dálnici.
Tokutomi sensei byl jedním z posledních učitelů školy Toyama ryū, kteří měli vazbu na původní učení této školy vycházející z vojenské akademie v Toyama. Jeho učitelem byl Morinaga Kiyoshi, jeden ze tří hlavních učitelů na akademii v Toyama. Zmíněnými učiteli na akademii byli Nakamura Taisaburō, Yamaguchi Yūki a právě Morinaga Kyoshi sensei. Dalo by se říci, že díky tomuto spojení byl Tokutomi sensei doslova poslední učitel z Toyama.

Období, kdy Nakagawa sensei trénoval v Tokutomi dōjō bylo pro něj to nejkrásnější. Nakagawa sensei vzpomíná na svého učitele takto:

„Byl jsem okouzlen iaijutsu v podání Tokutomi senseie a snad ještě více jeho osobností.“

Jsou mistři, jejichž techniky jsou dobré, ale charakter ne, a proto pro něho nebyli zajímaví, ale Tokutomi sensei měl velice ryzí charakter. Jednou ze zajímavostí bylo, že byl mistr Tokutomi Tasaburō 徳富太三郎 byl vnukem legendárního Tokutomi Sohō 徳富蘇峰 (1863 – 1857), novináře a historika velice známého po celém Japonsku.

Kotegiri

Velikost samotného dōjō Tokutomi senseie byla okolo 120 m². Bylo to staré dōjō a když pršelo, tak tam místy zatékala voda. V rohu dojo byla stará kamna a když byla zima, tak se u nich všichni ti staří studenti hřáli. Jako materiál pro tameshigiri se v Tokutomi dōjō používal bambus, a když tedy mladší studenti trénovali tameshigiri tak ty odseklé kousky bambusu sloužili jako topivo kamen, u nichž stáli oni staří studenti. Nakagawa vzpomíná, že když probíhal v dōjō trénink tamehigiri a někdo špatně provedl sek, tak bambus vždy vytvořil jiný zvuk, nežli při dobrém seku. V takový okamžik se z onoho koutu u kamen ozvalo: „A to byl kdo?“ a nebo: „Když vy to neuseknete nakrátko, tak se ten bambus do kamen nevejde.“ A tak všichni ti studenti si kreslili na bambus čárky, podle kterých pak vedli své seky. S úsměvem ve tváři vzpomíná Nakagawa sensei, že i takovým způsobem se v dōjō Tokutomi senseie trénovalo tameshigiri. V době kdy Nakagawa sensei trénoval u Tokutomi senseie navštěvovalo s ním okolo deseti dalších studentů, tedy ne mnoho. Nakagawa sensei vzpomíná, že vždy po tréninku se šlo společně na jídlo, které připravoval právě Nakagawa sensei a Tokutomi sensei jen vždy chválil, jak bylo dobře a chutně připraveno (to bylo prý důvodem, proč se sensei věnuje tak rád vaření). Tokutomi sensei nebyl jeden z těch přísných učitelů, naopak na jeho tváři se velice často objevoval smích. Také toho během tréninkových lekcí příliš mnoho nemluvil a tak jim často nezbývalo než trénovat způsobem mitori geiko, trénink odpozorováním pohybů učitele.

Tokutomi sensei zemřel v roce 2013 a až do své smrti se věnoval cvičení iai 居合い. Nakagawa sensei ho považoval za skutečně posledního samuraje. Asi čtyři roky před svou smrtí Tokutomi sensei poslal mnoho licencí potvrzující vysokou úroveň jednomu ze svých studentů jménem Kinji Nakagawa.

Když bylo Nakagawu senseii okolo 32 let musel se po smrti svého otce vrátit do Kumamoto (Kumamoto-shi 熊本市), aby se mohl postarat o svou matku. Za dva roky na to se seznamuje s technikami školy Niten ichi ryū 二天一流, která má v Kumamotu velkou tradici díky tomu, že tam v posledních letech svého života žil Miyamoto Musashi 宮本武蔵. To bylo při příležitosti první taikai bojových umění, které pořádal Nakagawa sensei v prostorách Jōrakuji 常楽寺. Na této události měl své enbu 演武 – vystoupení Satō Kazunori sensei, který předvedl techniky s dvěma meči. Satō sensei byl původně pokročilým studentem školy Sekiguchi ryū 関口流. Po nějaké době ale odešel z této školy a založil si svou vlastní školu pod názvem Ippō ryū (škola jednoho kroku), ve které vyučoval své studenty technikám meče a mezi nimi i Ippō ryū. Nakagawa senseovi se ukázka Nitō ryū velice zalíbila a to bylo také začátkem, více jak dvacetiletého, silného přátelství mezi ním a Satō senseiem. Mimochodem jednou z technik Sekiguchi ryū, kterou Satō sensei měl velmi dobře zvládnutou byla tobi chigai 飛違. Tuto techniku později Nakagawa sensei zařadil do svého tréninku do techniky Shihō giri 四方斬り prováděnou v suwari waza 座技. To proběhlo samo sebou se souhlasem Satō senseie, který byl hodně otevřený názorům a činnosti ostatních. Nakagawa sensei se tak mnohému naučil od tohoto učitele. Nicméně Nakagawa sensei nikdy nebyl studentem školy Niten ichi ryū a tak není vhodné aby používal tento název. To je důvod, proč techniky s dvěma meči najdeme v Nakagawa Tozan ryū pouze pod termínem Nitō no kata 二刀の形.

Mistrova tsuba

Nakagawa sensei začal s výukou japonského šermu a od roku 2012 na radu Matsuno Kunisaku senseie 松野国策先生, jednoho z velice vážených mistrů kaligrafie, žijícího v Kumamoto, nazval svou školu Nakagawa Tozan ryū. Název byl vytvořen v tomto tvaru proto, že základem tréninku jsou techniky školy Toyama ryū (Tozan je jiné čtení znaků pro Toyama), ale jsou zde i další waza, které přidal Nakagawa sensei z jiných škol. Existuje ještě jeden význam tohoto názvu a to odkaz, že nikdy nelze opustit učení svého skutečného prvního učitele, kterým byl v případě Nakagawy senseie, Tokutomi sensei. Technický základ byl v dōjō Tokutomi senseie stejný, ale nedával se tam takový důraz na techniky sahō a reihō, které Nakagawa sensei do svého umění přidal ze svých zkušeností z tréninků jiných Koryū. Jak sám Nakagawa sensei říká o Toyama ryū:

„V době kdy se používal meč k zabíjení byla původní Toyama ryū dobrá. Ale dnes v době míru pouhé techniky boje nestačí. Je zapotřebí k tomu přidat etiketu a eleganci.“

V roce 2008 poprvé Nakagawa sensei cestuje za hranice Japonska, aby představil zájemcům o tradiční japonskou kultůru umění své školy a to při cestě do Anglie. Při této příležitosti představil studentům v Anglii oddíl teppōtai (střelba s historických mušket), který sám sensei založil. Během této cesty měl Nakagawa sensei vystoupení v prostorách muzea asijského umění. Na tomto enbu předvedl ukázku shihō giri a dalších technik, které měli velký ohlas u obecenstva. Na této cestě se v Birminghamu také setkal s Fay Goodmen, jenž je podle senseie velice talentovanou ženou v oblasti tréninku bojových umění japonského šermu. Její schopnost se učit novým věcem byla okouzlující stejně tak, jako její osobnost.

Kiriage

Do České republiky byl poprvé pozván Bohumilem Plankou z Česko-japonské společnosti v roce 2009, se kterým se setkal ve Fukuoce, při jeho návštěvě Japonska. Během této cesty měl enbu v policejním muzeu a také seminář pro české studenty kendō a iaidō.

Pokud se optáte senseie, na to, co je při tréninku důležité, asi se dozvíte, že to je Nuki soku, aneb sekat přímo z tasení. Nepřidávat si do technik další zbytečné pohyby, které vás vedou na smrt.

Nakagawa sensei se věnuje i jiným tradičním oblastem japonské kultury jako je například čajový obřad školy Omote senke 表千家.

Chado

Významná období v oblasti budō v životě Nakagawa Kinji senseie:

 • říjen 1972 – počátek studia bojových umění u Tadayuki Miyata 宮田忠幸 senseie (styl Hoki ryū) Kumamoto 熊本
 • únor 1977 – počátek studia bojových umění u Danzaki Tomokage 檀崎友影 senseie Musō shinden ryū a držitele 9. danu a titulu hanshi, Tokyō 東京
 • prosinec 1977 – počátek studia bojových umění u Tokutomi Tasaburō senseie styl Dai nippon toyama ryū, Kanagawa-ken 神奈川県
 • listopad 1978 – obdržel 5. dan a titul renshi 錬士 od Dai nippon toyama ryū 大日本戸山流
 • duben 1979 – vítězství v mistrovství tameshigiri katanobu pořádaný Dai nippon butoku-kai 大日本武徳会, Tokyō
 • červen 1980 – obdržel titul kyōshi 教士 6. dan od Dai nippon toyama ryū
 • červenec 1981 – vítězství v mistrovství tameshigiri katanobu 試し斬り pořádaný Dai nippon toyama ryū a mistrovství držitelů 6. danů a výše.
 • listopad 2007 – obdržel 7. dan od Dai nippon toyama ryū, založení Europe bujutsu shidokai, provozování seminářů v evropských zemích (Francie, Británie, Česká Republika, Polsko)
 • 2008 – první cesta mimo Japonsko (do Anglie) za účelem prezentování svého umění
 • listopad 2009 – obdržel 8. dan a titul hanshi 範士 – tedy „učitel učitelů“ od Dai nippon toyama ryū
 • 2009 – první návštěva České republiky. Přijíždí na pozvání Bohumila Planky z ČJS (Česko-japonské společnosti).
 • červenec 2011 – založil Shidōkai society
 • říjen 2014 – pořádá veliké Bujutsu enbu taikai 武術演武大会 v Kumamotu, kterého se zúčastní mnoho učitelů různých bojových umění